ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരെ ആക്രമിച്ചാൽ ഏഴുവർഷം വരെ തടവ്, 5 ലക്ഷം വരെ പിഴ

ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരെ ആക്രമിച്ചാൽ ഏഴുവർഷം വരെ തടവ്, 5 ലക്ഷം വരെ പിഴ; വീണാ ജോർജ് ആരോ​ഗ്യപ്രവർത്തകരെ ആക്രമിച്ചാൽ പരമാവധി ഏഴുവർഷം വരെ തടവ്, 5 ലക്ഷം വരെ

Read more

മനസ്സിനെ എളുപ്പത്തിൽ ശാന്തമാക്കാനുള്ള സൈക്കോളജിക്കൽ ടിപ്സ്

ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് അമിതമായ സമ്മർദ്ദം അനുഭവപ്പെടാം, അത് പലപ്പോഴും നമ്മിലേക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായി കടന്നുവരുന്നു. നിങ്ങളുടെ മനസ്സും ശരീരവും വളരെ ഈസി ആയി വിശ്രമിക്കണമെങ്കിൽ, വേഗമേറിയതും എളുപ്പവുമായ

Read more