തുറന്നത് നരകത്തിലേക്കുള്ള വാതിൽ: അന്‍പതു വര്‍ഷത്തിലധികമായി കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗർത്തം

ഏതാണ്ട് 196 അടി ആഴവും 65 അടി വീതിയുമുള്ള ഒരു വലിയ ഗര്‍ത്തം ആണ് ചർച്ച വിഷയം. ആ ഗർത്തത്തിൽ നിര്‍ത്താതെ തീ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കോരിച്ചൊരിയുന്ന മഴയും

Read more