‘കോവിഡ് സുനാമി’ മുന്നറിയിപ്പ്: ലോകം ആശങ്കയിൽ

ലോകത്തു 10 ലക്ഷം കടന്ന് പ്രതിദിന കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം. കോവിഡിന്റെ ഒമിക്രൊൻ, ഡെൽറ്റ വക ഭേദങ്ങൾ കോവിഡ് സുനാമി സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന ലോകാരോഗ്യ സങ്കടനയുടെ മുന്നറിയിപ്പിന് പിന്നാലെ

Read more