68 തസ്തികകളിൽ പി.എസ്.സി വിജ്ഞാപനം: അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്ന വിശദമായ രീതി

ഉദ്യോഗാർഥികൾ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മിഷന്റെ ഔദ്യോ ഗിക വെബ്സൈറ്റായ www.keralapsc.gov.in വഴി ‘ഒറ്റത്തവണ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തശേഷമാണ് അപേക്ഷി ക്കേണ്ടത്. രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾ

Read more

സ്കൂൾ/കോഴ്സ് മാറ്റത്തിനുള്ള ട്രാൻസ്ഫർ അപേക്ഷ നൽകാം

ഹയർസെക്കൻഡറി (വൊക്കേഷനൽ) ഒന്നാം വർഷ ഏകജാലക പ്രവേശനത്തിന്റെ മുഖ്യഘട്ടത്തിൽ സ്ഥിരപ്രവേശനം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കൂൾ/ കോഴ്സ് മാറ്റത്തിനുള്ള ട്രാൻസ്ഫർ അപേക്ഷ വ്യാഴാഴ്ചമുതൽ വെള്ളിയാഴ്ച വൈകീട്ട് നാലുവരെ സമർപ്പിക്കാം.

Read more

പ്ലസ്‌വൺ സപ്ലിമെന്ററി അലോട്മെന്റ്; അപേക്ഷ ജൂലൈ 8 മുതൽ

ഈ വർഷത്തെ പ്ലസ് വൺ ക്ലാസുകൾക്ക് ഇന്ന് തുടക്കമായെങ്കിലും അലോട്ട്മെന്റ് ലഭിക്കാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി സപ്ലിമെന്ററി അലോട്ട്മെന്റ് ഉടൻ എത്തും. ഇതുവരെ അലോട്ട്മെന്റ് ലഭിക്കാത്തവർക്കും ഇതുവരെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാത്തവർക്കും

Read more

+1/ ഡിഗ്രി അഡ്മിഷന് റെഡി ആയോ? അഭിരുചി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കാം

ഒരു വ്യക്തിയുടെ കഴിവ് അല്ലെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തിൽ വിജയിക്കാനുള്ള പ്രവണത നിർണ്ണയിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പരീക്ഷയാണ് അഭിരുചി പരീക്ഷ. അഭിരുചി പരീക്ഷകൾ അനുമാനിക്കുന്നത് വ്യക്തികൾക്ക് അന്തർലീനമായ ശക്തിയും

Read more

പ്ലസ്‌ 2 പരീക്ഷ ഫലം ഇന്ന് 3 മണിക്ക്. റിസൾട്ട് അറിയാനുള്ള ലിങ്ക്

കേരളത്തിലെ ഹയർസെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ് 2023ലെ കേരള ഡിഎച്ച്എസ്ഇ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുള്ള തീയതിയും സമയവും ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. സയൻസ്, കൊമേഴ്‌സ്, ആർട്‌സ് തുടങ്ങി വിവിധ സ്ട്രീമുകളിൽ കേരളത്തിൽ

Read more

SSLC ഫലം- കുട്ടികളുടെ ഫ്ലക്സ് പാടില്ലെന്ന ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ

പത്താം ക്ലാസ് ഫലം, കുട്ടികളുടെ ഫ്ലക്സ് പാടില്ലെന്ന ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ ഉത്തരവ്. മത്സരബുദ്ധി ഉളവാക്കുന്ന ഇത്തരം ഫ്ലക്സുകൾ കുട്ടികളിൽ കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദ്ദം സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് വിലയിരുത്തൽ. പത്താം

Read more

SSLC 2023 ഫലം ഇന്ന് 3 മണിക്ക്. തത്സമയം റിസൾട്ട് അറിയാം…

SSLC ഫലം 2023 കേരളം ഇന്ന് അറിയാം. കേരള പരീക്ഷാഭവൻ കേരള ബോർഡ് 2023-ലെ പത്താം ഫലത്തിന്റെ റിലീസ് തീയതികൾ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചു. പുതിയ അറിയിപ്പ് പ്രകാരം,

Read more

എസ്.എസ്.എൽ.സി മോഡൽ പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 27 മുതൽ, പൊതു പരീക്ഷ മാർച്ച് 9 മുതൽ

എസ്.എസ്.എൽ.സി മോഡൽ പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 27 മുതൽ, പൊതു പരീക്ഷ മാർച്ച് 9 മുതൽ തിരുവനന്തപുരം: എസ്.എസ്.എൽ.സി മോഡൽ പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 27 മുതൽ മാർച്ച് 3

Read more

ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞവർക്ക് അസാപ്പ് ൽ ഒഴിവ്

സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നിയന്ത്ര നത്തിലുള്ള അഡീഷണൽ സ്റ്റിൽ അക്വിസിഷൻ പ്രോഗ്രാം കേരള മിൽ ( ASAP ) , ഗ്രാറ്റ് ഇന്റേൺ ഷിപ്പിന് അവസരം . ആകെ

Read more