+1/ ഡിഗ്രി അഡ്മിഷന് റെഡി ആയോ? അഭിരുചി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കാം

Share Now

ഒരു വ്യക്തിയുടെ കഴിവ് അല്ലെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തിൽ വിജയിക്കാനുള്ള പ്രവണത നിർണ്ണയിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പരീക്ഷയാണ് അഭിരുചി പരീക്ഷ.

അഭിരുചി പരീക്ഷകൾ അനുമാനിക്കുന്നത് വ്യക്തികൾക്ക് അന്തർലീനമായ ശക്തിയും ബലഹീനതയും ഉണ്ടെന്നും അവരുടെ സഹജമായ സ്വഭാവസവിശേഷതകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നിർദ്ദിഷ്ട മേഖലകളിലെ വിജയത്തിലേക്കോ പരാജയത്തിലേക്കോ ഉള്ള സ്വാഭാവിക ചായ്‌വ് ഉണ്ടെന്നും ആണ്.

Aptitude ടെസ്റ്റിന്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ

ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റുകൾ സാധാരണയായി ജോലി പ്ലെയ്‌സ്‌മെന്റ്, കോളേജ് പ്രോഗ്രാം എൻട്രി എന്നിവയ്‌ക്കും അവരുടെ താൽപ്പര്യങ്ങളും അഭിരുചികളും കരിയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവരെ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ആശയം നേടാൻ ആളുകളെ സഹായിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ഒരു വ്യക്തിയുടെ കഴിവുകൾ നിർണ്ണയിക്കാൻ ഒരു അഭിരുചി പരീക്ഷ ഉപയോഗിക്കുന്നു, അവർക്ക് മുൻകൂർ പരിശീലനമോ അറിവോ ഇല്ലാത്ത ഒരു മേഖലയിൽ അവർ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് വിലയിരുത്തുന്നു.

വിദ്യാർത്ഥികൾ വിപുലമായ പ്ലേസ്‌മെന്റ് ക്ലാസുകളിലേക്കോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ വിദേശ ഭാഷ പോലുള്ള പ്രത്യേക പഠന മേഖലകളിലേക്കോ ചായ്‌വ് കാണിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കാൻ സ്‌കൂളുകൾ അഭിരുചി പരീക്ഷകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ചില കമ്പനികളിലെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്‌സ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റുകൾ ഒരു സാധ്യതയുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ ശക്തിയും ബലഹീനതകളും അറിയാൻ കരിയർ അസസ്‌മെന്റ് ടെസ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കും.
ഒരു അഭിരുചി പരീക്ഷ അറിവിനെയോ ബുദ്ധിയെയോ പരിശോധിക്കുന്നില്ല, ഒരു പ്രത്യേക വൈദഗ്ധ്യമോ പ്രവണതയോ മാത്രമാണ് അളക്കുന്നത് എന്ന് ഓർക്കുക.

ആവശ്യകതയും പ്രാധാന്യവും

അഭിരുചി പരീക്ഷയുടെ (Aptitude Test) ആവശ്യകതയും പ്രാധാന്യവും

  1. ഒരു വ്യക്തി നല്ല അധ്യാപകനോ, നല്ല വൈദ്യനോ, നല്ല സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനോ, നല്ല കലാകാരനോ ആകുമോ എന്നറിയാൻ.
  2. വ്യക്തികളെ അവരുടെ അഭിരുചിക്കനുസരിച്ച് തൊഴിലുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സഹായിക്കുക.
  3. പ്രത്യേക ജോലികൾക്കും തൊഴിലുകൾക്കുമായി തൊഴിലാളികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന്.
  4. അഭിരുചിക്കനുസരിച്ച് ഉചിതവും കൃത്യവുമായ കൗൺസിലിംഗ് സേവനം നൽകാൻ കൗൺസിലറെ സഹായിക്കുന്നതിന്.
  5. സാധ്യമായ പരാജയങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നതിന് സ്കൂൾ അധികാരിയെ സഹായിക്കുന്നതിന്. അഭിരുചി പരീക്ഷകൾക്ക് ഇനിപ്പറയുന്ന ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട്:
  6. സയൻസ്, ആർട്സ്, കൊമേഴ്സ് തുടങ്ങിയ കോഴ്സുകളുടെ ശരിയായ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളെ സഹായിക്കാൻ ഈ ടെസ്റ്റുകൾ ഉപയോഗപ്രദമാണ്.
  7. വിദ്യാർത്ഥികളെ അവരുടെ ഭാവി തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ സഹായിക്കുന്നതിന് അവ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു; സൈന്യം, വ്യോമസേന, സൈന്യം തുടങ്ങിയവ.
  8. കോളേജുകളിലും സാങ്കേതിക സ്ഥാപനങ്ങളിലും പ്രവേശനത്തിനായി വിദ്യാർത്ഥികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് അവ ചിലപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്.
  9. കോഴ്സുകളിലും കരിയറുകളിലും ഒരു വ്യക്തിയുടെ വിജയസാധ്യതയെക്കുറിച്ച് പ്രവചിക്കാൻ അവ വളരെ ഉപയോഗപ്രദമാണ്.

Types of aptitude test ( അഭിരുചി പരീക്ഷകളുടെ തരങ്ങൾ)

1. മെക്കാനിക്കൽ റീസണിംഗ്: ഈ തരങ്ങൾ ഭൗതിക ആശയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അറിവ് പരീക്ഷിക്കുകയും സാങ്കേതിക സ്ഥാനങ്ങൾക്കായി നിങ്ങളെ വിലയിരുത്താൻ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

2. Situational judgement: ഈ പരിശോധനകൾ സാഹചര്യങ്ങളോടുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങളും നിങ്ങളുടെ തീരുമാനമെടുക്കലും അളക്കുന്നു.

3. ഡയഗ്രമാറ്റിക്/സ്പേഷ്യൽ റീസണിംഗ്: ഡയഗ്രമുകളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രക്രിയകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ഒരു നിഗമനത്തിലെത്താൻ കഴിയുമെന്ന് ഈ പരിശോധനകൾ കാണുന്നു.

4. Abstract Reasoning : ഇവ പ്രശ്നപരിഹാര കഴിവുകൾ അളക്കുകയും അമൂർത്ത ശ്രേണികൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുന്നു.

5. സംഖ്യാപരമായ റീസണിംഗ്: ഈ ടെസ്റ്റുകളിൽ, അക്കങ്ങൾ, കണക്ക്, ഡാറ്റ എന്നിവയിലുള്ള നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു.

6. വാക്കാലുള്ള റീസണിംഗ്: നിങ്ങളുടെ ഭാഷ, വായന മനസ്സിലാക്കൽ, പദാവലി എന്നിവ ഈ തരങ്ങളിൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു.

7. ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിംഗ്: സമയത്തിന്റെ സമ്മർദ്ദത്തിൻ കീഴിൽ, നിങ്ങൾ പാറ്റേണുകളും ഡാറ്റയും എത്ര നന്നായി വിശകലനം ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഈ പരിശോധനകൾ കാണും.

8. ലോജിക്കൽ റീസണിംഗ്: ലോജിക്കൽ റീസണിംഗ് ടെസ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾ പാറ്റേണുകളും സീക്വൻസുകളും എത്ര നന്നായി തിരിച്ചറിയുകയും വസ്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുന്നു.

9. ക്ലറിക്കൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്: നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേഗത്തിലും കൃത്യതയിലും ആയിരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ക്ലറിക്കൽ ടെസ്റ്റുകൾ അളക്കുന്നു.


Share Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *