അരി അടക്കമുള്ള ഭക്ഷ്യോല്‍പന്നങ്ങള്‍ക്കു വില വര്‍ധിപ്പിച്ചു.

Share Now

അരി അടക്കം മിക്ക ഭക്ഷ്യോല്‍പന്നങ്ങള്‍ക്കും വില വര്‍ധിപ്പിച്ചു. അരിക്കു കിലോയ്ക്കു രണ്ടു രൂപയെങ്കിലും വര്‍ധിക്കും. പാക്കറ്റില്‍ വില്‍ക്കുന്ന പാല്‍ ഒഴികേയുള്ള ഭക്ഷ്യോല്‍പന്നങ്ങള്‍ക്ക് അഞ്ചു ശതമാനം ജിഎസ്ടി ഏര്‍പ്പെടുത്തിയതാണു കാരണം.

ചില്ലറയായി തൂക്കിവില്‍ക്കുന്ന ഭക്ഷ്യോല്‍പന്നങ്ങള്‍ക്ക് നികുതി ബാധകമാകില്ല. മോര്, തൈര്, ലെസി, മാംസം, മല്‍സ്യം, തേന്‍, ശര്‍ക്കര, എല്‍ഇഡി ബള്‍ബ്, വാട്ടര്‍ പമ്പ്, സൈക്കിള്‍ പമ്പ്, അച്ചടി മഷി, കത്തി, പെന്‍സില്‍ ഷാര്‍പനര്‍, ബ്ലേഡ്, സ്പൂണ്‍, ഫോര്‍ക്ക്, വജ്രക്കല്ല്, സോളാര്‍ വാട്ടര്‍ ഹീറ്റര്‍ എന്നിയുടെ നികുതി വര്‍ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.


Share Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *