ഭക്ഷണത്തിൽനിന്നു ഇത് ഒഴിവാക്കിയതോടെ കുറഞ്ഞത് 25 കിലോ; ഗായകൻ പോസ്റ്റ് മലോൺ ഫിറ്റ്നസ് രഹസ്യത്തെക്കുറിച്ച് തുറന്നു പറയുന്നു

ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കുക എന്നത് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധേയമായ പരിവർത്തനത്തിന് വിധേയനായ ഗായകൻ പോസ്റ്റ് മലോൺ അടുത്തിടെ തന്റെ ഫിറ്റ്നസ് രഹസ്യത്തെക്കുറിച്ച് തുറന്നുപറഞ്ഞു.തന്റെ ഭക്ഷണത്തിൽ

Read more

കേരളത്തിലെ മഴക്കാല കൊതുക് പ്രശ്നങ്ങൾ: കാരണങ്ങൾ, നിയന്ത്രണം, ആവശ്യകത

കേരളത്തിലെ മഴക്കാലം ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന ചൂടിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം നൽകുന്നു, മാത്രമല്ല ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു സന്ദർശകനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു: കൊതുകുകൾ. ഈ ചെറിയ പ്രാണികൾ ഈർപ്പമുള്ള അവസ്ഥയിൽ തഴച്ചുവളരുകയും

Read more

ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരെ ആക്രമിച്ചാൽ ഏഴുവർഷം വരെ തടവ്, 5 ലക്ഷം വരെ പിഴ

ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരെ ആക്രമിച്ചാൽ ഏഴുവർഷം വരെ തടവ്, 5 ലക്ഷം വരെ പിഴ; വീണാ ജോർജ് ആരോ​ഗ്യപ്രവർത്തകരെ ആക്രമിച്ചാൽ പരമാവധി ഏഴുവർഷം വരെ തടവ്, 5 ലക്ഷം വരെ

Read more