പുതിയ കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ

Share Now

കേരളത്തിൽ കോവിഡ് വൈറസിന്റെ മൂന്നാം തരംഗം നിയന്ത്രണാതീതമായി പടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിദിന കണക്കാണ് സംസ്ഥാനത്തു ഇന്ന് സ്ഥിതീകരിച്ചത്. 55475 പേർക്കാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് സ്ഥിതീകരിച്ചത്. 24 മണിക്കൂറിനിടെ പരിശോധിച്ചത് ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം സാമ്പിളുകളാണ്. 49.4 % ആണ് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക്. ഇന്ന് 70 കോവിഡ് മരണങ്ങൾ കൂടി സ്ഥിതീകരിച്ചു.

ഈ സാഹചര്യത്തിലെ പുതിയ കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ:

* കാറ്റഗറി 1 എ

– ഐ സി യു വിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ട കോവിഡ് രോഗികൾ 50% ത്തിൽ കൂടുതൽ

– ജില്ലയിൽ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള പൊതു പരിപാടികൾ, വിവാഹം, മരണാനന്തര ചടങ്ങുകൾ എന്നിവയിൽ പങ്കെടുക്കാവുന്ന പരമാവധി ആളുകളുടെ എണ്ണം 50.

* കാറ്റഗറി 2 ബി

– ഐ സി യു വില പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ട കോവിഡ് രോഗികളുടെ നിരക്ക് ബേസ്‌ ലൈൻ തീയതിയിൽ നിന്ന് (ജനുവരി 1) ഇരട്ടി ആവുകയാണെങ്കിൽ,

– പൊതു പരിപാടികൾ അനുവദിക്കില്ല

– വിവാഹം, മരണാന്തര ചടങ്ങുകൾ എന്നിവക്ക് പരമാവധി 20 പേർ

* കാറ്റഗറി 3 സി

– ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ട രോഗികളിൽ 25% ത്തിൽ കൂടുതൽ കോവിഡ് രോഗികൾ ആയാൽ

– പൊതു പരിപാടികൾ ഒന്നും തന്നെ അനുവദിക്കില്ല

– വിവാഹം, മരണാന്തര ചടങ്ങുകൾ തുടങ്ങിയവക്ക് പരമാവധി 20 ആളുകൾ,

– സിനിമ തിയേറ്ററുകൾ, മാളുകൾ, സ്വിമ്മിങ് പൂള്, തിയേറ്റർ തുടങ്ങിയവയുടെ പ്രവർത്തനം അനുവദിക്കില്ല

– ബിരുദ ബിരുദാനന്തര തലത്തിൽ ഫൈനൽ ഇയർ ക്ലാസ്സുകളും, 10,12 ക്ലാസ്സുകളും ഒഴികെയുള്ള ( ട്യൂഷൻ സെന്റർ) ഉൾപ്പെടെ ഓൺലൈൻ സംവിധാനത്തിലൂടെ മാത്രമേ അനുവദിക്കൂ

റെസിഡൻഷ്യൽ വിദ്യാഭാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ബയോ ബബിൽ മാതൃകയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ബാധകമല്ല.


Share Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *